Nyproduktion eller renovering av gravstenar i Skåne

Vi levererar högkvalitativa och vackra gravstenar
På Eslövs Stenhuggeri AB vet vi hur viktigt det är att göra den sista viloplatsen rofylld och värdig. Vi har lång yrkeserfarenhet och möter alltid våra uppdragsgivare med största vördnad och respekt.
Vi utför nyproduktion av gravstenar samt omslipning och renovering av existerande gravstenar hos oss i Eslöv. Vi gör textinskriptioner i olika utföranden så väl som gravutsmyckningar och -dekorationer. Dessa kan göra gravplatsen mer estetiskt tilltalande eller vara funktionsbetingade.

Vi hjälper dig

Vi har lång erfarenhet av stenhuggeri och stenbearbetning, ett yrke med starka anor. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster för att bistå i utformningen av en värdig och rogivande sista viloplats.

Erfarenhet

Med Eslövs Stenhuggeri AB i Eslöv kan du alltid lita på att du får hjälp av kunniga och erfarna medarbetare. Stenhuggandet har en lång tradition, som vi bygger vidare på och tar med oss i varje nytt arbete. Den fleråriga erfarenhet som vi inom företagat har, gör att vi kan anpassa var och en av de gravstenar som vi skapar till att passa den unika individen.

Kvalitet

För oss är det viktigt att veta att det endast är kvalitetsprodukter som vi levererar. Därför är all sten noga utvald av oss, direkt från stenbrotten. Vi använder oss av nordisk granitsten av olika sorter och har efter år av erfarenhet blivit väl förtrogna med stenens enastående kvaliteter.

Service

Du som kund står alltid i centrum hos oss. Vi tror på att erbjuda personlig och skräddarsydd service med omtanke. Vi tar hänsyn till de behov som finns i samband med en närståendes bortgång.
Med lyhördhet, flexibilitet och kommunikation jobbar vi nära våra kunder för att kunna ge dem precis vad de vill ha. På så vis kan vi bistå med vår yrkesexpertis i utformningen av en värdig gravplats och en sista viloplats.