Från stenbrottet till framställandet av gravstenar i Eslöv

Med Eslövs Stenhuggeri AB i Eslöv får du en samarbetspartner med lång erfarenhet och bred kunskap inom stenhuggeri, men kanske framför allt med erfarenhet av skapandet av vackra och värdiga gravstenar. Här har du möjlighet att titta närmare på vad vi har tagit fram tidigare och se exempel på stenens olika kvaliteter och utseenden. Kontakta oss gärna för mer information.

Vi hjälper dig

Vi har lång erfarenhet av stenhuggeri och stenbearbetning, ett yrke med starka anor. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster för att bistå i utformningen av en värdig och rogivande sista viloplats.

Här följer ett urval gravstenar

Mått och utförande kan varieras efter egna önskemål

ES 101 Ljusgrå näsgranit

Framsidan finhuggen. Kanterna råtillsatta, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor djupblästrad och klarlackad.

ES 401 Röd vångagranit

Framsida polerad/pikad. Kanterna råtillsatta, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och förgylld.

ES 201 Hallandsgranit

Framsidan polerad. Kanterna, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 203 Hallandsgranit

Framsidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta, baksidan och sockel grovslipad/blästrad.Text och dekor försänkt och förgylld.

ES 210 Impalagranit

Framsidan polerad. Kanterna, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 302 Ljusgrå näsgranit

Framsidan kilsida med finhugget valv. Kanterna råtillsatta och baksidan grovslipad/blästrad. Text djupblästrad och klarlackad.

ES 103 Ljusgrå näsgranit

Framsidan polerad med blästrat kantslag. Kantena råtillsatta, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 202 Hallandsgranit

Framsida polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och förgylld.

ES 207 Ljusgrå näsgranit

Framsidan finhuggen. Kanterna råtillsatta. Baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor djupblästrad och klarlackad.

ES 208 Impalagranit

Framsidan polerad. Kanter, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text upphöjd polerad i rader. Dekor upphöjd polerad med förgylld sol.

ES 310 Röd vångagranit

Framsidan polerad och finhuggen. Råhuggna kanter, grovslipad/blästrad baksida. Text och dekor försänkt silvermålad.

ES 206 Svart Hägghultsgranit

Framsidan polerad. Kanter och baksida grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt silvermålad.

ES 104 Röd vångagranit

Framsidan polerad med blästrat kantslag. Kanterna råtillsatta. baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 212 Röd vångagranit

Framsidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanter och baksida grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt silvermålad.

ES 102 Hallandsgranit

Framsidan polerad med blästrat kantslag. Kanter råtillsatta, baksidan grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och förgylld.

ES 205 Ljus labradorgranit

Framsidan polerad. Kanter, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och förgylld.

ES 209 Hallandsgranit

Framsidan, kanter och baksida helt bränd/flammad. Text djupblästrad och klarlackad.

ES 204 Ljus labradorgranit

Framsidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och förgylld.

ES 106 Impalagranit

Framsidan polerad. Kanter, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och förgylld.

ES 403 Röd vångagranit

Framsidan polerad och finhuggen. Kanter, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor i slipad brons.

ES 308 Ljusgrå näsgranit

Framsidan polerad. Kanter, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt antikvitmålad.

ES 217 Impalagranit

Framsidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 107 Impalagranit

Framsidan finhuggen, kanterna råtillsatta, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor djupblästrad och klarlackad.

ES 108 Hallandsgranit

Framsidan polerad. Kanter, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och förgylld.

ES Svart granit

Framsidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 402 Ljusgrå näsgranit

Framsidan polerad med blästrade faser. Kanter, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 500 Svart granit

Helpolerad med blästrad och skulpterad klack. Polerad sockel. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 309 Ekerödgranit

Framsidan, kilsida och finhuggen. Kanterna grovslipade och råtillsatta. Text och dekor djupblästrad klarlackad.

ES 305 Hallandgranit

Framsidan polerad. Kanterna, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 306 Svart granit

Framsidan polerad med blästrade faser. Kanter, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text försänkt och antikvitmålad. Dekor försänkt och antikvitmålad/mattad.

ES 214 Svart granit

Framsidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text försänkt och antikvitmålad. Dekor försänkt, antikvitmålad och ett laserfoto.

ES 303 Ljusgrå näsgranit

Framsidan polerad. Kanterna, baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor i förgylld brons.

ES 219 Impalagranit

Framsidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 215 Hallandgranit

Framsidan polerad. Kanter, baksida och sockel grovslipad/blästrad. Text och dekor försänkt och förgylld.

ES 501 Röd vångagranit

Helpolerad med rundade kanter. Sockel, polerad ovansida. I övrigt grovslipad/blästrad. Text och dekor, försänkt och förgylld.

ES 304 Ljus labradorgranit

Framsidan polerad. Kanterna baksidan och sockel grovslipad/blästrad. Text försänkt och förgylld. Dekor försänkt och förgylld/mattad.

ES 822 Röd vångagranit

Ovansidan polerad/finhuggen. Kanterna råtillsatta. Text försänkt och antikvitmålad. Dekor skulpterad.

ES 816 Svart granit

Ovansidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta. Text försänkt och antikvitmålad. Dekor försänkt, antikvitmålad och mattad.

ES 803 Röd vångagranit

Ovansidan polerad, kanterna råtillsatta. Text och dekor försänkt och antikvitmålad.

ES 821 Svart granit

Ovansidan polerad/blästrad. Kanterna råtillsatta. Text försänkt och antikvitmålad. Dekor upphöjd/polerad.

ES 802 Svart granit

Ovansidan polerad. Kanterna grovslipade/blästrade. Text upphöjd polerad i rader.

ES 814 Bjärlövgranit

Ovansidan polerad med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta. Text och dekor i svartoxiderad brons.

ES 801 Impalagranit

Ovansidan polerad. Kanterna grovslipade/blästrade. Text upphöjd polerad i tavla. Dekor försänkt i kupörlinjer och skuggad.

ES 810 Ljusgrå näsgranit

Ovansidan finhuggen med råtillsatt kantslag. Kanterna råtillsatta. Text och dekor djupblästrad och klarlackad.

ES 811 Hallandsgranit

Tillverkad i natursten helt bränd/flammad. Text och dekor djupblästrad och klarlackad.

ES 812 Röd vångagranit

Tillverkad natursten helt bränd/flammad. Text och dekor djupblästrad och klarlackad.

ES 813 Ljusgrå näsgranit

Tillverkad natursten helt bränd/flammad. Text och dekor djupblästrad och klarlackad.

ES 804 Impalagranit

Ovansidan polerad. Kanterna råtillsatta. Text och dekor försänkt och silvermålad.

Specialstenar

Kontakta oss för beställning utav våra specialstenar.